Gebruikersovereenkomst 

print

Aanvullende Gebruiksvoorwaarden Homie (v4.4, april 2021)

[date]

Op alle diensten van Homie zijn de Algemene Voorwaarden conform het Thuiswinkel Waarborg Certificaat van kracht. Deze gebruikersovereenkomst bevat aanvullende voorwaarden, verplichtingen en afspraken.

1. Partijen

Dienstverlener: Homie B.V., ook handelend onder Homie Pay-Per-Use (hierna “Homie” of “service aanbieder” genoemd), een in Nederland geregistreerd bedrijf met KvK registratienummer 66592429, gevestigd aan de Wagenmakersweg 3, 3449 HV Woerden, Nederland.

Contactgegevens:
phone: 015 – 7601615
email: info@homiegroup.com

Gebruiker: [firstname] [lastname] (hierna “gebruiker” of “klant” genoemd), wonende [address], [postcode], [town], Nederland.
Contactgegevens:
telefoon: [phone]
e-mail: [email_address]

2. Aangeboden dienst

De door Homie aangeboden diensten zijn nog in ontwikkeling. Hierdoor is het niet uitgesloten dat zich van tijd tot tijd (kleine) problemen met het wassen, het registreren van de wasbeurten (indien van toepassing) en/of betalingen voorkomen. Gebruiker en dienstverlener zijn zich hiervan bewust en zullen elkaar zo goed mogelijk helpen om, mochten bovenstaande problemen zich voordoen, deze zo snel mogelijk te verhelpen.

3. Homie’s verplichtingen

3.1 Ter beschikking stellen van een goed functionerend apparaat bij de gebruiker en te allen tijde het gebruik registreren (in het geval van een wasmachine of droger) om goed gedocumenteerde facturering mogelijk te maken.
3.2 Homie streeft ernaar om de bestelde producten binnen een levertermijn van drie werkdagen te leveren bij de gebruiker.
3.3 Indien van toepassing, zorgt Homie bij aflevering van het apparaat kosteloos voor een verantwoorde verwijdering van een oud apparaat, dat klaar moet zijn voor transport op het moment van ophalen.
3.4 Homie zal zorgen voor reparatie of vervanging in geval van een defect aan het Homie-apparaat van de gebruiker. Homie doet dit geheel kosteloos, tenzij de schade is veroorzaakt door onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van de machine door de klant. Zodra de storing door de klant is gemeld via e-mail of telefoon, zal Homie de gebruiker zo snel mogelijk informeren over de geplande corrigerende maatregelen (reparatie of vervanging).
3.5 Regelmatig het gebruik van het apparaat te analyseren om advies te geven over het optimaliseren van de milieuprestaties.

4. Verplichtingen van de gebruiker

4.1 Tijdens de bestelprocedure de juiste informatie verstrekken over de toegankelijkheid van het adres en de plaats waar de het apparaat zal worden geïnstalleerd en over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van stroom, water, afvoer en draadloos internet (indien van toepassing). Onverwachte extra kosten als gevolg van afwijkende omstandigheden ter plekke mogen door Homie in rekening worden gebracht. Dit zal ter plaatse worden besproken en indien mogelijk besloten.
4.2 Tijdens de overeengekomen datum en tijd voor de levering aanwezig te zijn, jezelf te kunnen legitimeren, te tekenen voor ontvangst en ervoor te zorgen dat de locatie waar het apparaat moet worden afgeleverd en geïnstalleerd op de goed toegankelijk is voor de bezorgers.
4.3 Zorgvuldig met het apparaat om te gaan en het apparaat alleen te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. Homie rekent een borg en stelt voorwaarden aan het terugkrijgen van de borg na beëindiging van de overeenkomst. Het apparaat dient bij inontvangstneming schoon en onbeschadigd te zijn en naar behoren te functioneren in aanwezigheid van alle originele onderdelen.
4.4 Elke 3 maanden een gratis wasbeurt van 90 graden Celsius te draaien om de binnenkant van de machine te reinigen (in het geval van een wasmachine). Gebruiker wordt elk kwartaal hieraan herinnerd.
4.5 Gebruiker mag derden toestaan gebruik te maken van het apparaat, zolang dit buren en/of vrienden betreft. De gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor dit derden gebruik. Commercieel gebruik van het apparaat is niet toegestaan.
4.6 Ervoor zorgen dat het apparaat verbonden is met draadloos internet (alleen in het geval van een wasmachine of droger) zodat het gebruik van de machine kan worden geregistreerd en indien nodig zelf de verbinding te herstellen. In het geval dat een apparaat langer dan 1 maand offline is, is Homie gerechtigd om de gebruiker, naast de normale gebruikskosten, een offline tarief van €25,00/maand in rekening te brengen.
4.7 Homie uiterlijk binnen een week op de hoogte brengen van eventuele storingen met het apparaat of van de WiFi-verbinding.
4.8 Geen aanpassingen of reparaties aan een apparaat uit te voeren, of te laten uitvoeren.
4.9 Homie minimaal 1 maand van tevoren op de hoogte te brengen in geval van verhuizing (zowel binnenshuis als naar een ander adres) van het apparaat, om continue monitoring en facturering te verzekeren. Als Homie het apparaat voor de gebruiker verplaatst wordt een verplaatsvergoeding in rekening gebracht; indien de gebruiker zelf het apparaat verplaatst zijn het risico en mogelijke kosten voor de gebruiker.
4.10 Homie op eerste verzoek onverwijld toegang tot het apparaat te verlenen, zodat Homie de toestand daarvan kan inspecteren en mogelijke problemen kan verhelpen.
4.11 In geval van diefstal onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en daarna onmiddellijk Homie een kopie van het proces-verbaal te verstrekken. De klant is zelf aansprakelijk voor de vervangingskosten van het apparaat inclusief de aanschafkosten van het apparaat.
4.12 Het apparaat te beschermen tegen van buiten komende oorzaken (bijvoorbeeld water- of brandschade). De klant is aansprakelijk voor de kosten die Homie moet maken om het apparaat te repareren of vervangen inclusief de aanschafkosten van het apparaat, in het geval van zulke schade tijdens het gebruik.
4.13 Het apparaat niet te verkopen, vervreemden, verhuren of verpanden zonder schriftelijke toestemming van Homie, of op andere wijze te handelen in strijd met de belangen van Homie.
4.14 Homie kan het apparaateigendom en alle rechten en verplichtingen onder de overeenkomst altijd overdragen aan derden.
4.15 Homie toestaan om de verzamelde gebruikersgegevens na anonimiseren te gebruiken voor modellering en onderzoeksdoeleinden, ook in samenwerking met Homie’s zakelijke partners.

5. Tarieven en overige kosten


5.1 Homie verzorgt gratis bezorging en aansluiting, eventuele reparaties en indien noodzakelijk, vervanging van het apparaat. Homie rekent eenmalig €[order_deposit] euro borg. De borg krijgt de gebruiker terug na beëindiging van het contract wanneer Homie het apparaat in goede staat in ontvangst heeft genomen. Voor een omschrijving van de voorwaarden voor het terugkrijgen van de borg zie 4.3.
5.2 Alle prijzen zijn inclusief btw.

Prijzen wasmachine


Alle prijzen zijn inclusief btw. Prijzen per wasbeurt variëren met het gekozen apparaat, het gekozen verbruik, de gekozen temperatuur en het gebruik van de ECO-stand:

Machine type: Standaard Wastrommel: 7kg
Temperatuur  Kleinverbruiker  Grootverbruiker
Koud wassen € 0,60 € 0,50
20 ° C wassen € 0,70 € 0,60
30 ° C wassen € 0,85 € 0,70
40 ° C wassen* € 1,25 € 1,00
60 ° C wassen* € 1,50 € 1,25
90 ° C wassen € 1,75 € 1,50
Gebruik van de ECO-stand € 0,25 korting € 0,25 korting
Pompen en centrifugeren Gratis Gratis
Maandelijks minimum €12,75 €19,50


*Bij gebruik van de ECO-stand (alleen beschikbaar voor het katoenprogramma) krijg je € 0,25 korting per was t.o.v. de normale prijs

Machine type: Premium XL Wasmachine AEG (9KG)
Temperatuur  Grootverbruiker
Koud wassen € 0,50
20 ° C wassen € 0,60
30 ° C wassen € 0,70
40 ° C wassen* € 1,00
50 ° C wassen € 1,15
60 ° C wassen* € 1,25
90 ° C wassen € 1,50
Gebruik van de ECO-stand € 0,25 korting
Pompen en centrifugeren Gratis
Maandelijks minimum €22,75


*Bij gebruik van de ECO-stand (alleen beschikbaar voor het katoenprogramma) krijg je € 0,25 korting per was t.o.v. de normale prijs

Prijzen droger

Prijzen per droging variëren met het gekozen gebruik, de gekozen droogtegraad en het gebruik van de ECO-stand:

Dryer with 8 KG drum capacity
Dryness Level Light user Heavy user
Refresh programme € 0,80 € 0,65
Dryness level 1 (iron dry) € 1,00 € 0,75
Dryness level 2 (cupboard dry) € 1,50 € 1,25
Dryness level 3 (strong dry) € 2,00 € 1,75
Dryness level 4 (extra dry) € 2,25 € 2,00
Time programme, depening on the time set, between € 0,75 and € 2,00 € 0,50 and € 1,75
Using the ECO-function € 0,25 discount € 0,25 discount
Anti-crease function Free Free
Monthly minimum €15,00 €22,50

 

Prijzen vaatwasser

Vaatwasser (vrijstaand)
Vast maandelijks bedrag voor gebruik € 13,99
 
Prijzen koelkast

Vrijstaande koelkast tafelmodel
Vast maandelijks bedrag voor gebruik € 13,99
 

5.3 Om de levensvatbaarheid van het Homie Pay-Per-Use model te garanderen wordt een minimaal maandelijks bedrag betaald voor het wassen en drogen, afhankelijk van de klein- of grootverbruik contractvorm. Aan het eind van de maand berekent Homie of het minimum is behaalt. Zo niet, dan betaalt de klant het verschil bij. Voor ons Pay-Per-Month model wordt een vast maandelijks gebruiksbedrag gerekend (pro-rata).
5.4 Bij eventuele gebreken aan het apparaat, het registreren van de [was/droog]beurten en/of de betaling kan Homie besluiten het minimaal maandelijks te betalen bedrag niet in rekening te brengen. Deze eventuele kosten worden dan halfjaarlijks berekend en teruggeboekt.
5.5 Wanneer een apparaat langer dan 1 maand offline is mag Homie een offline tarief van € 25,00/maand in rekening brengen (alleen in het geval van een wasmachine of droger). Machinegebruik zonder internetverbinding wordt wel geregistreerd en wordt naar de Homie-server verzonden zodra de verbinding is hersteld. Na een offline periode van 14 dagen ontvangt de gebruiker elke week een e-mailnotificatie waarin de gebruiker wordt verzocht om het apparaat weer online te zetten. Er dient spoedig contact opgenomen te worden met Homie wanneer de gebruiker er niet in slaagt het apparaat zelf online te zetten of een geldige reden heeft voor de offline status. Wanneer het apparaat langer dan 30 dagen offline staat zonder dat de gebruiker contact met Homie heeft opgenomen is Homie gerechtigd om het offline tarief in rekening te brengen.
5.6 Wanneer het door Homie en/of de klant nodig wordt geacht om langs te komen om een wasmachine of droger te (her)verbinden met internet, mag Homie € 12,75 per bezoek in rekening brengen.
5.7 Indien gewenst mag de gebruiker van een wasmachine of droger maximaal 2 keer per 12 maanden kosteloos wisselen tussen een kleinverbruikerstarief en grootverbruikerstarief. De wissel zal ingaan op de eerste dag van de opeenvolgende maand. Hiervoor dient de gebruiker contact op te nemen met Homie.

5.8 Wanneer Homie helpt bij het verplaatsen/verhuizen van een apparaat, wordt een verplaatsvergoeding in rekening gebracht.
5.9 Indien de klant niet thuis is op het afgesproken tijdstip van een levering, servicebezoek of ophaalbezoek zal Homie de gebruiker € 75,00 kosten in rekening brengen in rekening brengen voor het maken van onnodige logistieke kosten.

6. Facturatie en betaling


6.1 De gebruiker is het maandelijks (minimum) gebruiksbedrag verschuldigd vanaf de eerste dag van de opvolgende maand.
6.2 De gebruiker betaalt voor de eerste en de laatste maand alleen pro-rata het gebruiksbedrag voor de dagen dat de gebruiker het apparaat heeft kunnen gebruiken.
6.3 In het geval van onze Pay-Per-Use wasmachine en droger wordt er na iedere was- of droogbeurt afzonderlijk digitaal een factuur verstuurd. Op de eerste van de maand wordt er een factuur verstuurd van de openstaande was- of droogbeurten van de afgelopen maand inclusief een prijscorrectie met betrekking tot het maandelijks minimum gebruiksbedrag. In het geval van Pay-Per-Month apparaat wordt er op iedere eerste van de maand digitaal een factuur verstuurd van de maandelijkse gebruikskosten.
6.4 Betaling geschiedt op de Homie website via iDeal, Paypal, per banktransactie of per automatische incasso (indien mogelijk).
6.5 Betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen na ontvangst.
6.6 Na 14 dagen wordt er een betalingsherinnering digitaal verstuurd. Na 28 dagen wordt een aanmaning digitaal verstuurd. Na 35 dagen wordt een ingebrekestelling per post verstuurd. Indien binnen 14 dagen na het in artikel 6.1 en 6.3 genoemde betalingsverzoek het maandbedrag inclusief eventuele bijkomende kosten, niet door de gebruiker zijn voldaan, kan Homie de vordering uit handen geven. In dat geval dient de gebruiker tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. Bij de buitengerechtelijke incassokosten houdt Homie zich aan de volgende richtlijnen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
6.7 Elk tegoed of tekort op de gebruikersaccount wordt, samen met mogelijk bijkomende kosten, binnen 14 dagen na beëindiging van het contract door Homie tussen de partijen verrekend.
6.8 In het geval gebruiker tekort schiet in de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst, dan is gebruiker in verzuim en is Homie gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen en het apparaat terug te vorderen.
6.9 Bij niet-tijdige betaling of langdurige offline status van het apparaat is Homie gerechtigd om het apparaat op afstand uit te zetten of te blokkeren, en om verplaatsing, onderhoud en reparatie op te schorten.

7. Contractperiode en annulering


7.1 Homie kan de kredietwaardigheid van de klant toetsen en op basis daarvan extra voorwaarden stellen of weigeren om met de gebruiker een overeenkomst af te sluiten, indien:
A.een negatieve kredietwaardigheid heeft;
B.op één van de Waddeneilanden woont;
C.jonger is dan 18 jaar;
D.geen consument is maar handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
E.geen eigen wifi-internetverbinding heeft (indien nodig)
F. Nog openstaande rekeningen heeft bij Homie B.V.
G.niet (langer) voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst;
H.geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat tenzij de bewindvoerder schriftelijk akkoord gaat. 7.2 Deze overeenkomst treedt in werking zodra de gebruiker via de website van Homie een bestelling heeft geplaatst en Homie deze bestelling heeft aanvaard.
7.3. De gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst met Homie te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je het product hebt ontvangen. De gebruiker dient contact op te nemen met Homie of gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping (zie pagina 11). Gebruiker wordt alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. Nadat Homie het apparaat heeft geïnstalleerd, mag Homie de eventuele gemaakte kosten voor het installeren van het product bij gebruiker in rekening brengen. Wanneer de gebruiker binnen de herroepingstermijn gebruik heeft gemaakt van de pay-per-use wasmachine of droger, mogen deze (pay-per-use) kosten voor het gebruik van de dienstverlening ook in rekening worden gebracht. Wanneer er meer met het product is gedaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen, dan mag Homie kosten in rekening brengen. Er is geen terugbetaling van toepassing gezien dat Homie het product gratis heeft afgeleverd. Voor de terugzending dient de gebruiker op eigen kosten het product zelf terug te brengen of -sturen. Standaardprocedure is dat Homie het product ophaalt, waarbij er €75,- retourtransportkosten in rekening worden gebracht bij de gebruiker.
7.4 De gebruikersovereenkomst heeft een minimale looptijd van 6 maanden, gerekend vanaf de installatiedatum. Na afloop van deze minimale looptijd wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
7.5 Bij tussentijdse beëindiging gedurende de minimale looptijd zal Homie de minimale maandelijkse gebruiksbedragen over de resterende looptijd van de overeenkomst in rekening brengen bij de klant.
7.6 Om logistieke kosten te dekken brengt Homie €75,- aan ophaalkosten in rekening wanneer de gebruiker binnen 12 maanden na levering het apparaat laat ophalen.

7.7 Na de minimale looptijd kan iedere partij de overeenkomst per mail opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
7.8 Opzeggen door de gebruiker geschiedt schriftelijk via het contactformulier op de website.
7.9 Het overdragen van het Homie apparaat aan een andere gebruiker is alleen mogelijk wanneer het apparaat op dezelfde locatie blijft staan, wanneer Homie tijdig op de hoogte is gesteld door zowel de huidige als toekomstige gebruiker per email en Homie hier goedkeuring voor geeft. De nieuwe gebruiker kan alleen het apparaat overnemen, niet het contract. Bij het overdragen van het apparaat vervallen de
eventuele ophaalkosten.
7.10 Alle voorwaarden en prijzen in deze overeenkomst zijn gegarandeerd voor een periode van minimaal 12 maanden na installatie van het apparaat. Prijzen kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met de consumentenprijzenindex en worden 1 maand na kennisgeving van kracht. Ook elke overige (prijs)wijziging wordt van kracht 1 maand na aankondiging. Als de gebruiker de herziene voorwaarden niet
accepteert, wordt het contract automatisch beëindigd.
7.11 Indien de gebruiker binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst het apparaat niet of onvolledig heeft teruggeven aan Homie, zal Homie de gebruiker de vervangingswaarde van het apparaat en de eventueel extra gemaakte kosten in rekening brengen. Homie stelt deze waarde eenzijdig vast.

Modelformulier voor herroeping


(Dit formulier invullen en opsturen/mailen wanneer u uw overeenkomst met Homie B.V. wilt herroepen)

Aan: Homie B.V.
Postadres: Wagenmakersweg 3, 3449 HV Woerden
Mailadres: info@homiegroup.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende product herroep:

• Product: wasmachine / droger / vaatwasser / koelkast / anders
namelijk..............................................................*

• Besteld op [dag - maand - jaar]: ..............................................................*

• Naam consument: ........................................................................................*

• Adres consument: ........................................................................................*

• Emailadres consument: ........................................................................................*

• Handtekening (uitsluitend wanneer dit formulier per post wordt ingediend; indien per mail geen handtekening noodzakelijk):
........................................................................................*

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.